POLSKA 21 WIEKU

BUDUJEMY PAŃSTWO I

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

 

10 przykazań programowych dla Młodej Polski

1.Budujemy silny ustrój prezydencki z ponadpartyjnym rządem fachowców, autorytetów i ekspertów (Rząd Zaufania Narodowego) z pełną odpowiedzialnością Prezydenta za decyzje rozwojowe państwa polskiego – silna prezydentura ,pełna odpowiedzialność i wielopokoleniowy program.

2.Wybieramy posłów w demokratycznych wyborach bezpośrednich [ JOW ] i likwidujemy wybory partyjne tworzące zgubny dla Polski system bezprogramowej partiokracji i parademokracji. W wyborach powszechnych wybieramy Prokuratora Generalnego i Sędziego Krajowego oraz powołujemy Obywatelski Trybunał Sprawiedliwości w celu badania wyroków sądowych i decyzji urzędowych.

3.Zapewniamy intensywny rozwój polskich małych firm i gospodarstw rolnych , przedsiębiorczości i wolności gospodarczej poprzez zahamowanie biurokracji i uproszczenie systemów podatkowych prowadząc w ten sposób do likwidacji bezrobocia i przymusowej emigracji. Integrujemy systemowo programy gospodarcze i edukacyjne w celu prognozowania kształcenia zawodowego młodych i pobudzania innowacyjności w gospodarce.

4.Zabezpieczamy równowagę praw miedzy kredytobiorcami i bankami i likwidujemy definitywnie banksterskie tytuły egzekucyjne oraz lichwiarskie instytucje finansowe [frankowiczów i bankowiczów rozliczamy wg kursu i oprocentowania z dnia pobrania kredytu].Wprowadzamy równe prawa podatkowe dla banków ,sieci i korporacji zagranicznych . Wspieramy rozwój banków polskich i polskich instytucji finansowych.

5.Ustrój Polski opieramy na Obywatelskich Radach Programowych na każdym szczeblu zarządzania Państwem. Tworzymy Narodową Radę Programową (strategia rozwoju kraju), Radę Stanu RP ( kontrola procesu stanowienia prawa ), Radę Przedsiębiorców ( rozwój gospodarki), Radę Publikatorów Medialnych [ etyka dziennikarska i profesjonalizm informacji ] oraz powołujemy do życia rzeczników praw przedsiębiorców,sił zbrojnych i funkcjonariuszy państwowych oraz Obywatelską Gwardię Narodową w celu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa.

6.Reformujemy system zdrowia i ubezpieczeń społecznych – minimalne emerytury dla wszystkich obywateli, likwidacja przywilejów, tworzenie opieki zdrowotnej w oparciu o systemy ubezpieczeń społecznych z indywidualnymi kontami w Banku Zdrowia i Banku Emerytalnym kontrolowanych przez Rady Obywatelskie objęte gwarancjami państwa polskiego.

7.Dokonujemy narodowego przeglądu struktur państwowych i spółek Skarbu Państwa. Likwidujemy zbędne ministerstwa, urzędy marszałkowskie i ograniczamy rolę starostów powiatowych do koordynacji i obsługi gmin. Zabezpieczamy obrót ziemią rolną i ochronę lasów państwowych oraz strategiczne sektory energetyczne i bankowe przed penetracją kapitału zagranicznego .

8.Dokonujemy rewizji traktatu Lizbońskiego ograniczającego suwerenność Polski, bezprawnie wprowadzonego do polskiego systemu prawnego w miejsce traktatu nicejskiego bez narodowego referendum. Opieramy współpracę z krajami strefy EURO i państwami UE zgodnie z zasadami międzynarodowej suwerenności,niepodległości ,demokracji i wolności gospodarczej .

9.W oparciu o sojusz z USA i NATO prowadzimy politykę przyjaznej współpracy gospodarczej z Federacją Rosyjską i Eurazją oraz silnej integracji polityczno – militarnej Krajów Europy Środkowej. Zacieśniamy współpracę gospodarczą i społeczno-polityczną z tygrysami światowej innowacyjności:AUSTRALIA,BRAZYLIA,CHINY,EMIRATYARABSKIE, INDIE, JAPONIA,KANADA,RPA,SKANDYNAWIA,SZWAJCARIA,USA.

10.Internetowej wolności bronimy jak niepodległości. Budujemy społeczeństwo obywatelskie z wykorzystaniem aktywnych systemów komunikacji internetowej ( sondaże,opinie środowiskowe, prawybory, referendum,akcje interwencyjne,interpelacje obywatelskie itp. )

 

 

Rada Programowa POLSKA 21 WIEKU

www.media21.org

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *