POLSKA 21 WIEKU


BUDUJEMY PAŃSTWO OBYWATELSKIE

Program dla zjednoczonych ruchów obywatelskich

 

Ruch POLSKA21 WIEKU to oddolna kontynuacja idei państwa i społeczeństwa obywatelskiego z silnym ustrojem prezydenckim z ponadpartyjnym rządem fachowców,autorytetów i ekspertów.

Zamiast rządu para – specjalistów proponujemy rząd zaufania narodowego z pełna odpowiedzialnością Prezydenta za stan i rozwój rzeczpospolitej.

Przesłanie programowe oparte jest na założeniach ruchu Rafała Dutkiewicza z 2008 roku [ Polska XXI wieku ] rozszerzonych o dokonania prof. Jerzego Przystawy w walce o demokratyzację władzy [ JOW ] i koncepcję rozwoju społecznego zawartą w encyklikach ekonomicznych Jana Pawła II wzbogacone wiedzą i doświadczeniem prof. Witolda Kieżuna
oraz medialnymi informacjami gen. Czesława Petelickiego o rozkładzie państwa polskiego.

Główne założenia programowe nowego ruchu to rozwój państwa prawa i demokracji z silnym ustrojem prezydenckim opartym na rozwoju polskiej przedsiębiorczości zgodnie z prawami konkurencji i wolnego rynku z powszechnym udziałem społeczeństwa obywatelskiego w sprawowaniu władzy ustawodawczej i wykonawczej kraju zamykające się w 3 słowach:
wolność , demokracja i przedsiębiorczość
Do konstrukcji fundamentów ustrojowych państwa polskiego wykorzystano :
założenia programowe ruchu Polska XXI wieku Rafała Dutkiewicza o ustroju prezydenckim , demokratyzacji władzy i decentralizacji systemów zarządzania państwem,

-prace prof.Jerzego Przystawy i ruchu na rzecz JOW ( jednomandatowe okręgi wyborcze ),
-encykliki ekonomiczne Centesimus Annus i Laborem Exercens Jana Pawła II o budowie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wolny rynek i indywidualną przedsiębiorczość

-współczesne dzieła badawcze z zakresu patologi transformacji prof. Witolda Kieżuna
oraz
medialne wystąpienia gen.Czesława Petelickiego alarmujące o postępującym rozkładzie państwa i polskich si l zbrojnych oraz zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego.

POLSKA 21 WIEKU

Rada programowa przekazuje do debaty narodowej tezy do budowy państwa i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o autentyczną wolność gospodarczą i prawdziwą demokrację [JOW]
z pełnym rozwojem fenomenu polskiej przedsiębiorczości i wolnosci gospodarczej
.Wielka internetowa opozycja [ WIO ] wyzwoliła innowacyjne rozwiązania ustrojowe dla Polski zmieniając diametralnie zabetonowaną scenę polityczną.
Zapraszamy do rady programowej niestrudzonych inicjatorów ruchów społecznych,które stanowią trzon programowy transformacji ustrojowej kraju. Liczymy na wsparcie internetowych ruchów społecznościowych tworzących nową jakość i ożywczego ducha w budowie państwa obywatelskiego.
Tezy programowe wynikają z krytycznej oceny stanu państwa polskiego na wszystkich płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego i politycznego .

Program ruchu POLSKA 21 WIEKU

jest skierowany do bezpartyjnego elektoratu tworzącego narodowy ruch oporu przeciwko biurokracji, arogancji rządzącej władzy i bezprogramowej partiokracji budującej z uporem maniaka neokolonialną Republikę Paraspecjalistow bez żadnych perspektyw dla rozwoju młodego pokolenia. Współtwórcami obywatelskiego programu dla Polski 21 wieku są ;
-ruch małych firm i ruch przedsiębiorców
-ruch na rzecz JOW i ruch zmielonych
-ruch rodziców walczących o prawa uczniów i przedszkolaków
-ruch obrońców lasów państwowych
-ruch zdesperowanych rolników
-ruch Frankowiczów i bankowiczow
-ruch wyrolowanych emerytów i rencistów
-ruch zderegulowanych profesjonalistów
-ruch oburzonych i niepokonanych
-ruch obrońców demokracji i praw obywatelskich
-ruch na rzecz suwerenności i niepodległości państwa polskiego
-ruch kobiet polskich
-ruch młodzieży europejskiej
-ruch internetowej wolności

Masowe ruchy społeczne same wykreowały program rozwoju nowoczesnej Polski na miarę oczekiwań Polaków 21 wieku i jasno wytyczyły kierunki zmian systemowych w budowie państwa i społeczeństwa obywatelskiego .
Rada programowa ruchu Polska 21 wieku tylko skonstruowała program reform ustrojowych wypływających z wielkiej fali wzburzenia narodowego .
Zadaniem całego społeczeństwa jest debata nad tezami programowymi 10 PRZYKAZAŃ DLA MŁODEJ POLSKI

w celu jasnego określenia perspektyw i kierunków rozwoju kraju i miejsca Polski obywatelskiej w europie i na świecie i stworzenie zjednoczonego sztabu wyborczego ruchów obywatelskich POLSKA 21 WIEKU w celu wyłonienia najlepszych kandydatów na miarę polskiej racji stanu do budowy państwa obywatelskiego w polskim parlamencie anno domini 2015.

Tymczasowa rada programowa
POLSKA 21 WIEKU

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *